Grafické návrhy

• LOGO
• KORPORÁTNY DIZAJN
• KNIHY - zalamovanie
• ČASOPISY
• PLAGÁTY
• LETÁKY
• VIZITKY
• ...

Fotografické služby

• fotenie udalostí
• fotenie produktov
• úprava fotografií
• tlač

Príprava podkladov

• príprava grafických podkladov
k tlači s korektúrou.

Fotorealistické
vizualizácie

Vytváranie vizualizácie rôznych predmetov alebo produktov vo fotorealistickej podobe

Web dizajn

• kompletné zriadenie WEB stránky
s vlastným názvom domény
vrátane emailu.

Práca s videom
a so zvukom

Vytváranie krátkych filmov k udalosti alebo spomienkových videí napríklad z dovolenky. Vytvaranie hudby, úprava zvuku, mixovanie stôp.
Kontakt

Informácia

Na adrese sídla neprevádzkujeme tlačiarenskú výrobu. Telefonický kontakt poskytnem až po emailovej komunikácií.
Ďakujem za pochopenie.

Cityprint s.r.o.

IČO: 47619783
DIČ: 2024014949
IČ DPH: SK2024014949